14 Tháng Mười Hai 2014

PHÁP BẢO

Pháp là Bảo Phật răn để lại

Để ta suy ngẩm cải cuộc đời (1)

An lạc an tịnh vô thời

Trung kiên tâm thức thương người khổ đau

Pháp là Bảo nghĩ vào chân lý

tâm để nhớ kỷ trong lòng

Vô thường tâm bịnh long đong

Thiện ác báo ứng luân vòng thế nhân

Phap là Bảo muôn lần đáng quý

Bỏ đấu tranh tự kỷ hài hòa

Tâm tu nhìn biết Nghiệp qua

Tâm hướng việc thiện dẫn đà tâm thông

Pháp là Bảo tột cùng vô hạn

Có thiện tâm bè bạn giúp nhau

Sẽ có báo ứng ngày sau

Con đường tu tiến bắt đầu thánh nhân

Chu Giang

(1)- Cải là sửa đổi

14 Tháng Mười Hai 2014

THIỆN ÁC

Ngẩm lại đời mình coi lỗi phải

Có sai lầm đã rải nghiệm qua

Nhất tâm cố tránh đưòng tà

Thân tâm ý khẩu chống ma xúi mình

Tình tưởng đến chúng sinh muôn vạn

Đem thiện tâm ngăn cản ác tà

Cái gì mình đẵ sai ngoa

Quyết lòng sửa đổi đuổi tà trong tâm

Xét coi lòng mình có mầm đen tối

Hãy sửa đi những lỗi đã qua

Lòng hiền không nghĩ gian tà

Ác tâm dẹp bỏ theo đà thánh nhân

Chu Giang

14 Tháng Mười Hai 2014

NGHĨ TƯỞNG

Vắt tay lên trán mà nghĩ tưởng

Trước đó và nay hưởng thế nào

Thong dong sướng khổ ra sao

Người trong bốn bể ai nào khổ hơn

Vì sao phải giận hờn trách móc

Nhẫn đi đừng trêu chọc lẫn nhau

Chẳng thà mình chịu lòng đau

Đừng để người khác gắt gao với mình

Ta nghĩ đến nghĩa tình viễn xứ

Những chuyện vui cố giử trong người

Chuyện buồn thả bỏ đi thôi

Chuyện vui ơn nghĩa đáp bồi phân minh

Đừng có vì kẻ khinh nguời nể

Tiền của giàu nghèo kể làm chi

Mình không đem được khi đi

Mà nhớ tiền của làm chi cho phiền

Chu Giang

25 Tháng Mười Một 2013

Tình Già

Mong cho trọn cặp mình ơi

Xem trăng, trăng rọi đẹp đôi ông bà

Cuộc đời nếu phải lìa xa

Lâm chung ai biết người nào trước sau

Trời cho sức khỏe không đau

Miếng ăn thức uống có nhau sáng chiều

Đa lão người bảo “đa yêu”

Ngậm ngùi nhớ đến những chiều bóng xưa

Xa trời gần đất mình ơi

Thượng đế ghi sổ có tôi có bà

Bà ơi mình thật đã già

Trời kêu ai trước là bà hay tôi?

Chu Giang