20 Tháng Một 2016

Nghĩ Về Mẹ

Sống sao cho trọn kiếp người

Đời ta sẽ đến đúng thời mà đi

Nhớ ngày khi thuở hàn-vi

Mẹ lo từng chút cũng vì thương con

Thời gian trôi mãi chẳng trông

Nay ta khôn lớn mẹ̣ mòn sắp đi

Vì Mẹ chúng ta nghĩ gì ?

TACO

Lưu nhận xét