14 Tháng Mười Hai 2014

NGHĨ TƯỞNG

Vắt tay lên trán mà nghĩ tưởng

Trước đó và nay hưởng thế nào

Thong dong sướng khổ ra sao

Người trong bốn bể ai nào khổ hơn

Vì sao phải giận hờn trách móc

Nhẫn đi đừng trêu chọc lẫn nhau

Chẳng thà mình chịu lòng đau

Đừng để người khác gắt gao với mình

Ta nghĩ đến nghĩa tình viễn xứ

Những chuyện vui cố giử trong người

Chuyện buồn thả bỏ đi thôi

Chuyện vui ơn nghĩa đáp bồi phân minh

Đừng có vì kẻ khinh nguời nể

Tiền của giàu nghèo kể làm chi

Mình không đem được khi đi

Mà nhớ tiền của làm chi cho phiền

Chu Giang

Lưu nhận xét