25 Tháng Mười Một 2013

Tình Già

Mong cho trọn cặp mình ơi

Xem trăng, trăng rọi đẹp đôi ông bà

Cuộc đời nếu phải lìa xa

Lâm chung ai biết người nào trước sau

Trời cho sức khỏe không đau

Miếng ăn thức uống có nhau sáng chiều

Đa lão người bảo “đa yêu”

Ngậm ngùi nhớ đến những chiều bóng xưa

Xa trời gần đất mình ơi

Thượng đế ghi sổ có tôi có bà

Bà ơi mình thật đã già

Trời kêu ai trước là bà hay tôi?

Chu Giang

Lưu nhận xét