6 Tháng Mười 2013

ĐỐI: Bài Học Chánh Niệm

Làm gì “Liền Biết” làm gì ?

Sống trong CHÁNH NIỆM chẳng đi lạc Đường !

Chẳng “về quá khứ” u buồn

Chẳng “mơ ước” lắm hảo huyền tương lai !

Sống ngay hiện tại : Giờ Đây !

Tiếc chi vụng dại những ngày đã qua ?

Xả Buông cho khỏe thân già ….!

Hai Sắc Không

Lưu nhận xét