6 Tháng Mười 2013

Cảm Nhận Vô Thường

Nhìn bầu trời !

Mây bay bay !

Cảnh vật vô thường luôn đổi thay

Sớm còn ! Tối mất có ai hay

Từ Đồng (thầyThích Chơn Giác)

Lưu nhận xét