21 Tháng Chín 2013

Đi Tìm Ẩn Số Của Ta

“TA” là tổng số những “ta”

TA = ta,1 + ta,2 + ta,3

Tùy từng “vai kịch” mà ta diễn trình.

Quán tâm định vị rõ mình,

-”Của – từng – “t” – thời điểm”

trên lộ trình thời gian

Ngủ quên trên đỉnh huy hoàng

GIật mình tỉnh giấc : xếp hàng sau lưng

Thời gian trôi…, mãi “Nhớ Rừng” ! (*)

Khác nào khắc dấu mạn thuyền tìm gươm

Gươm Xưa đáy nước lặng chìm

Thuyền trôi bến lạ, mò tìm uổng công

Địa cầu xoay ngót vạn vòng

Sao “ta – ẩn – số” mãi còn vô minh

Hai Sắc Không

* “Nhớ Rừng” là tên một bài thơ khá nổi tiếng của Thế Lữ, (nhà thơ thời tiền chiến trong Tự Lực Văn Đoàn)

Lưu nhận xét