21 Tháng Chín 2013

Trăng Chơn Như

Trăng lên !…Trăng lặn tà tà

Mặc ai chỉ chỏ , Trăng Ta vẫn tròn !

Nhớ xưa , bài hát trẻ con

Tranh nhau “Sáng tỏ” giữa Đèn với Trăng

“Đèn khoe đèn tỏ hơn Trăng !

Đèn ra trước gió được chăng, hỡi Đèn?

Trăng khoe trăng tỏ hơn Đèn !

Sao Trăng lại phải chịu luồn đám mây?

Ngộ thay, Lý lẽ phân hai

Nói sao cũng trúng : Sự này , Sự kia !

Mấy ai chịu khó “thức khuya”

Để xem Trăng tỏ, Đèn kia cạn dầu !

Mấy ai thoát khỏi địa cầu

Nhận ra Chân Lý,: Thiên thu Trăng Tròn!

Trăng nào khuyết ! Trăng nào non!

Trăng cao vòi vọi, sao luồn đám mây !

“Vô Minh” tâm tự đặt bày

Trò chơi muôn thuở của người trần gian !

Đời đời Trăng tỏa ánh vàng

Mênh mang , thăm thẳm Không Gian Vô Bờ !

Hai Sắc Không

Lưu nhận xét