21 Tháng Chín 2013

Qui Tâm Tự Ngộ

Mênh mông Trăng Sáng Lăng Già

Đóa Sen Bát Nhã hương khuya tỏa đều !

Nhân gian đẹp biết bao nhiêu

Tâm người Giác Ngộ : Thương yêu Hòa đồng !

Không gian trong sáng mênh mông

Ánh trăng êm ả thong dong khắp trời…!

Tâm không vướng bận , rong chơi

Tiêu dao ngày tháng , giòng đời mặc xoay…!

Riêng mình ,- Mình biết !…ai hay ..?

Tịnh minh Thể tánh…thế này…! – Như Lai…!

Bây Giờ , Chính “Nó” … Ở Đây

Trên giòng lưu chuyển những ngày nhân gian !

Hai Sắc Không

Lưu nhận xét