18 Tháng Tám 2013

Tìm Đạo

cổ đoãn trường cú

Được nhàn cư

Như an lạc

Thân xác còn mang mỏi mòn phiền não

Ta đi tìm Đạo để hiễu lời nào Phật dạy (*)

Cố học lời hay

Tránh ngay đường củ

ghi tâm chăm chú

Cuộc đời thiếu đủ

Sướng khổ do mình

Nếu muốn nghiệp lành hướng tâm thành hiền lương

Đời là vô thường yêu thương là tạm bợ là nợ thế gian

Đừng van xin cầu khẫn nếu tâm vẫn vô minh

Để thân tâm an tịnh vạn bịnh được tiêu trừ

Sống cư muôn thuở

Đừng than thở tiếc tài

Của cải là phù vân

Xác thân luôn đau khổ

Tranh đua cố được thắng

Đem hai bàn tay trắng khi lìa đời

Tài sản đắp bồi như nước trôi

Để tâm hồn thãnh thơi ta quên đi quá khứ

Sinh hoạt nhớ tâm linh

Thắp sáng tâm mình

Soi tình thương chúng sinh nhân loại

Để ra khỏi khổ đau

Ta mau tụng niệm

Nghe bề trên chỉ điểm đừng để quỷ chiếm tâm

Đừng đi đường lầm

Ta thành tâm sám hối

Chu Giang

(*)- Chữ TA ở đây là TÔI, chứ không phải chúng
TA hay chúng TÔI.

Lưu nhận xét