27 Tháng Mười Hai 2012

Khí Công

Tạo hóa luân hồi vật đổi thay

Bao la vũ trụ khí hòa xoay

Thân cơ qui chuyển theo thời tiết

Bệnh tật sinh ra, ảnh hưởng lây

Đời sống trải qua nhiều bệnh thay!

Khuyên ta nên luyện thở hằng ngày

Lưu trào khí chuyển vào kinh mạch

Lục tạng lưu thông, khỏe mạnh ngay

Đi đứng nằm ngồi luyện tự nhiên

Tịnh tâm điều khí tập thường xuyên

Thở ra bằng miệng, bụng co lại

Mũi hít vào sâu, bụng lớn lên

Luyện khí công tinh thần trấn an

Tăng trương sinh khí phế trung nang

Duy trì, cảnh giác, quân bình não

Cải thiện tuần hoàn, tuổi thọ tăng

Chu Giang

Lưu nhận xét