23 Tháng Mười Hai 2012

Dọn Quét Kho

Cảm ứng bài Dọn kho lúc xế chiều của Hai Sắc Không

Dọn kho quét bụi thật là hay!

Phủi hết cặn dơ đóng bấy nay

Cặn bã đóng lâu thật khó tẩy

Siêng chùi quét dọn phải ngày ngày

Thời gian trôi mãi tuổi càng cao

Không biết dọn cho tới lúc nào?

Mong ước thời gian đi chậm lại

Để làm công chuyện dọn nhà kho

Bây giờ nghỉ lại tiếc thời gian

Trôi mất đi rồi bụi vẫn mang

Cặn bã của nhiều năm đóng lại

Nhất lòng dọn dẹp cho khang trang

Bụi đóng trong tâm giống bụi kho

Lâu năm cặn bã chất đầy kho

Phải chùi cho sạch, tẩy cho hết

Bui bậm trần gian để khỏi lo

Hết bụi trần gian sẽ rõng kho

Trí tâm yên tỉnh không còn lo

Một lòng phủi hết đi phiền muộn

Niệm Phật tâm an ngủ ngáy khò

Từ Giác

Lưu nhận xét