16 Tháng Chín 2012

Đối: Thuyền Bát Nhã Đưa Người Qua Sông Mê

Con thuyền đưa khách qua sông mê,

Dứt nợ trần ai khách tìm về;

Thoát qua vòng luân hồi bể khổ,

Lánh xa nghiệp chướng lắm ưu phiền.

Nguyện cho khách luôn được anh minh.

Thoát qua vòng khổ ải trầm luân.

Đưa khách qua bến bờ giác ngộ;

Cõi niết bàn vang vọng lời kinh.

Nguyện cho khách hãy mau thức tỉnh,

Tâm an vui không còn vướng bận.

Ta bà khổ – Ta bà lắm khổ;

Tịnh độ vui – Tịnh độ an vui.

Trúc Giang

Đáp: Chuyến Tàu Định Mệnh

Đáp tàu định mệnh biển đam mê,

Trần thế xin tu chẳng muốn về.

Nhân tánh đổi thay, xoay chuyển mãi,

Tu không trở ngại khỏi lo phiền.

Mong cầu người tránh khỏi vô minh,

Chánh trực tu hành khỏi chuyển luân.

Vượt chuyến tàu thâu nhiều hiễu biết,

Chuông Thiên Đàng tiếng giội câu kinh.

Mong cho người hãy luôn trầm tỉnh,

Lạc đạo hòa đồng không bịu bận.

Đời vât vã, đời nhiều vất vã,

Thiền an định sống thiền yên vui.

Chu Giang

Lưu nhận xét