16 Tháng Chín 2012

Đối: Kiếp Phù Sinh

Cuộc sống đua chen lắm nghĩ suy,

Lo âu quanh quẩn khổ tư duy.

Công danh phù phiếm; đời vay trả.

Khanh tướng, Công hầu; nợ trả vay.

Trời đất xoay vần quanh bể khổ.

Đời người cũng tựa áng mây bay.

Hãy mau thức tỉnh mà tu niệm;

Giải thoát luân hồi hết khổ đau.

Trúc Giang

Đáp: Kiếp Phù Sinh

Cảnh đời tranh châp, thắng cùng suy,

Phiền não không yên, mãi tưởng duy,

Phú quí như mây, đi chẳng lại,

Uy quyền cũng phải chải bươn vay.

Thiên địa đổi dời vòng sướng khổ,

Nhân sinh thoáng vuột sổ, chim bay!

Tu liền kẻo trễ, luôn trì niệm;

Qua khỏi tử sinh, miễn chấp đau.

Chu Giang

Lưu nhận xét