3 Tháng Bảy 2012

Kiếp Nhân Sinh

Kiếp nhân sinh là giấc mộng dài.

Đời vui chi danh vọng tiền tài.

Vật chất xa hoa là hư ảo.

Tỉnh mộng rồi cũng tay trắng tay.

Sống lo âu từng phút từng giây,

Tâm vị kỷ; lòng chẳng thẳng ngay.

Sao không sống an nhiên tự tại,

Bình thản an vui ngày qua ngày.

Như mặt nước hồ thu phẳng lặng,

Gió nổi lên gợn sóng lăn tăn,

Không có gió đâu gây nên sóng,

Gió ngừng đi mật nước an bằng.

Đời người là: Xuân, Hạ, Thu, Đông,

Thuở xuân xanh chang chứa tình nồng,

Hạ lại về muôn màu rực rỡ,

Thu mang sầu… giá lạnh vào Đông.

Trúc Giang

Lưu nhận xét