8 Tháng Năm 2012

Kiếp Phù Sinh

Trúc Giang xin thân chào các thi hữu Thi Đàn Duyên Thơ.
Được người bạn thơ Chu Giang giới thiệu và thi hữu Bảo Thông mở cửa vườn Duyên Thơ cho vào, xin mạn phép các thi hữu cứ xem nhau như Huynh Đệ.
Trúc Giang cũng là một Phật Tử; cũng biết chút ít Thơ Văn, xin đóng góp cho Thi Đàn Duyên Thơ vài đóa hoa nở muộn gọi là “gieo duyên”, mong các Huynh đón nhận.

Cuộc sống đua chen lắm nghĩ suy,

Lo âu quanh quẩn khổ tư duy.

Công danh phù phiếm; đời vay trả.

Khanh tướng, Công hầu; nợ trả vay.

Trời đất xoay vần quanh bể khổ.

Đời người cũng tựa áng mây bay.

Hãy mau thức tỉnh mà tu niệm;

Giải thoát luân hồi hết khổ đau.

Trúc Giang

Lưu nhận xét