8 Tháng Năm 2012

Thuyền Bát Nhã Đưa Người Qua Sông Mê

Con thuyền đưa khách qua sông mê,

Dứt nợ trần ai khách tìm về;

Thoát qua vòng luân hồi bể khổ,

Lánh xa nghiệp chướng lắm ưu phiền.

Nguyện cho khách luôn được anh minh.

Thoát qua vòng khổ ải trầm luân.

Đưa khách qua bến bờ giác ngộ;

Cõi niết bàn vang vọng lời kinh.

Nguyện cho khách hãy mau thức tỉnh,

Tâm an vui không còn vướng bận.

Ta bà khổ – Ta bà lắm khổ;

Tịnh độ vui – Tịnh độ an vui.

Trúc Giang

Lưu nhận xét