23 Tháng Tám 2010

Nhập Thế

Đã biết trần ai có thế thôi,

Buồn vui, sướng khổ, khóc hay cười,

Trăm năm vinh nhục bao dài ngắn?

Hãy đáp cho nhau lấy một lời!

Sóng nước VÔ THƯỜNG bất tận trôi,

Dòng thơ TỰ TẠI thả muôn nơi,

Ngâm nga bất kể hay cùng dở

Không rượu mà say sống với đời.

Bảo Thông

Lưu nhận xét