22 Tháng Tám 2010

Xem Ti-vi Màu

Thoạt nhìn có thấy gì đâu,

Đến khi bấm nút muôn màu hiện ra:

Âm thanh, hình sắc, xướng ca,

Gái trai nhảy múa, cỏ hoa chập trùng,

Xa gần, cao thấp, mông lung

Đến khi tắt điện lại không có gì!

Bảo Thông

Lưu nhận xét