25 Tháng Hai 2011

Tu Tại Gia

Cảm ứng đọc sách Tu Tại Gia

Tu tại gia là tu tại thế

Tu tại gia thời để giúp ta

Bình tâm bình trí dần dà

Sống đời yên tĩnh thật thà không lo

Tu tại gia thúc cho trí nhớ

Dặn lòng luôn cởi mở tâm linh

Dần dần chuyển hóa lòng mình

Xả buông dục vọng gây sinh hận sầu

Tu tại gia lúc đầu hơi khó

Phải nhất tâm gắn bó niềm tin

Dốc lòng tu tập cầu xin

Mở mang trí tuệ gieo sinh nhân lành

Sống mỗi ngày tranh giành lợi lộc

Khiến cho ta đầu óc hoang mang

Lại còn thù ghét chẳng an

Làm cho điên đảo chứa chan muộn phiền

Tu tại gia như thuyền lướt sóng

Lướt trôi qua bão cuộn phong ba

Giúp cho cuộc sống trầm kha

Thảnh thơi tâm trí khiến ta yêu đời

Tu tại gia ta thời kiểm soát

Ý, lời, thân không gác bỏ qua

Ý tà, khẩu xuất gây ra

Phát sinh hành động hại ta hại người

Luôn tự giác cuộc đời quyến rũ

Rượu chè, bài bạc chủ tai ương

Sì ke, sắc dục dẫn đường

Chìm sâu bể khổ thảm thương đọa đày

Lòng nhắc nhở mỗi ngày kiểm điểm

Trí tâm an không chiếm lo âu

Tránh điều phiền phức gây rầu

Tránh đem thù oán hận sầu cho ai

Nếu tin tưởng ngày mai nhận quả

Kiếp sống này ta trả nợ xưa

Cho nên phải nhắc lòng chừa

Không gieo ác nghiệp đảo lừa thế gian

Tu tại gia vững vàng tâm trí

Quán tưởng đời vốn dĩ buồn đau

Mới sinh ra đã khóc sầu

Tháng ngày đi mãi lo âu tuổi đời

Lại còn đau bệnh người có biết?

Tuổi già suy yếu miết mãi thôi

Rồi khi ta chết chẳng nguôi

Chôn về với đất làm mồi bọ sâu

Thật là may mắn đầu thai lại

Làm người có trí lại có tâm

Thế nên đừng phí phải chăm

Lo tu bồi đắp gieo mầm kiếp sau

Sống đời chân thật rầu không nản

Vui buồn chẳng để trí lang thang

Muộn phiền gác bỏ không mang

Tĩnh tâm tịnh trí bằng an không sầu

Lòng tự tin sẽ mau giải thoát

Cảnh niết bàn ta thoát hồi luân

Khỏi về trần thế gian truân

Xa lìa cách biệt cõi trần khổ đau

Tu tại gia thâm sâu quán tưởng

Phật Thích Ca ngộ chứng Niết Bàn

Giúp đời mê muội giải tan

Chấp “Thường”, chấp “Ngã” dẫn mang luân hồi

Quán tưởng đời chuyển xoay qua lại

Có vật gì tồn tại bền lâu?

Đời người như kiếp phù du

Sinh, Già, Bệnh, Chết, khổ sầu chẳng mong

Hiểu Phật Pháp lòng trông giải thoát

Diệt trừ tâm mê hoặc cảnh trần

Diệt trừ phiền não thế gian

Phát tâm phát nguyện vãng sanh Niết Bàn

Nhất tâm niệm Phật thời chớ nản

Kiên trì chánh niệm chẳng buông lơi

Quán nhìn thấu hiểu cuộc đời

Tịnh tâm Giác Ngộ Niết Bàn là đây

Từ Giác

Lưu nhận xét