6 Tháng Hai 2011

Tịnh Tâm

Tịnh tâm yên tĩnh lắng chìm sâu

Thế giới bình yên không sắc màu

Vọng tưởng mơ hồ tâm thức tỉnh

Quên đi quá khứ của buồn đau

Quên đi khổ ải tham sân si

Cuộc sống trần gian hỉ nộ bi

Dục lạc hoang mang tâm bất ổn

Muội mê ái ố trí phân ly

Dốc lòng tu tập khởi tâm an

Bỏ hết chuyện đời không vướng mang

Chiêm nghiễm vô thường đời ngắn ngủi

Nguyện xin trí tuệ tâm bình an

Từ Giác

Lưu nhận xét