8 Tháng Tám 2010

Thân tặng các bạn mộ Đạo yêu Thơ

Nhện kia giăng lưới bắt mồi,

Mình đây viết sách bắt người hữu duyên;

Chưa thấy mặt, mới biết tên

Mà như kết nghĩa thân quen lâu đời.

Bảo Thông

Lưu nhận xét