31 Tháng Một 2011

Khúc Thơ Xuân

Cung hỉ Tân xuân,

Gởi lời thăm vấn

Chúc khắp bạn bè

Vạn phúc bình an.

Thâm tình giữ mãi,

Vai khoác đạm bào

Năm về Tân Mão

Thắm thiết nồng say.

Người thêm được tuổi,

Sức khoẻ dồi dào

Dù không tiếng pháo

Vẫn mừng xuân vui.

Ta về trong buổi,

Hoan lạc âu ca

Đất nước chan hoà

Nắng tràn gió ấm.

Mùa xuân mãi đậm,

Cổ tích thiên đường

Dân hùng nước mạnh

Tô điểm quê hương.

Trời cao ban thưởng,

Đất Việt thanh bình

Gió lành mây vượng

Trổi hát cung nghinh.

Từ chốn vô minh,

Người xưa an nghĩ

Không trách vô nghì

Dân tộc quang vinh.

Mùa xuân miên vĩnh,

Mãi ở quê mình

Tùng tùng, dính dính

Pháo nổ lân reo.

Hồn chở trôi theo,

Cung đàn rắt réo

Đầu xuân năm Mẹo

Xoá đói giảm nghèo.

Rồng ơi! Chờ đó,

Đưa tiếp vươn cao

Trở lại thuở nào

Việt Nam tự do.

Vy Nhã Trúc

Lưu nhận xét