22 Tháng Một 2011

Hương Sen

Hỏi sen hương lấy tự đâu?

Sen rằng lấy tự bùn sâu đen sì

Tâm rữa sạch Tham Sân Si

Chuyển thành thơm mát Từ Bi độ đời.

Sen hồng biểu tượng Từ Bi

Có nhân có quả từ khi chào đời,

Bùn nhơ hiện diện đón mời

Hương sen vẫn tỏa độ người có duyên.

Ngô Tấn Dự

Lưu nhận xét