10 Tháng Một 2011

Ước Vọng…

Mười hai con giáp, nếu oai linh!

Xin giúp Quê hương sớm thanh bình.

Không rỏ năm Miêu, cho trọn nghĩa?

Hay là tháng Mẹo, lấy sạch tình.

Non sông liền dãi, đầy dấu gấm.

Đất nước phân ngăn, cạn nét xinh.

Được dịp Xuân về mừng tuổi thọ.

Nghìn năm trọng đạo, Tổ tiên mình.

Vy Nhã Trúc

Lưu nhận xét