9 Tháng Một 2011

Mong Đợi

Ngọn gió nào đang rủ nhớ sang?

Cành trơ sót lại cánh hoa vàng

Ngàn cây úa sắc, chờ thay áo

Muôn lá thay mầu đợi điểm trang

Tựa cánh hoa bay, rời bóng dáng

Xem chừng lá rụng phủ dung nhan

Khắp loài sẽ phải cùng mong đợi

Được ấm lòng nhau, lúc nắng tràn

Vy Nhã Trúc

Lưu nhận xét