9 Tháng Một 2011

Tia Nắng Cuối

Bản án lưu đày, lửng cánh mây

Buồn vui sướng khổ khóc hay cười

Nghìn năm phủ ngập cho cay đắng

Vạn kiếp vùi chôn nhận đọa đày

Lại phải quay về nhìn chốn đó

Rồi cùng trở lại ngắm nơi đây

Hương xưa ấm mãi tình muôn thuở

Nỗi nhớ hôm nao đã trọn đày

Vy Nhã Trúc

Lưu nhận xét