16 Tháng Mười Hai 2010

Tình Mẹ

Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc

Đừng để mẹ buồn đổ lệ ngồi trông

Ngày nào mẹ cũng nhớ mong

Trông con gọi mẹ, đỡ lòng nhớ nhung

Mẹ già quên, lãng lung tung!

Là bệnh chuyển biến dần trong tuổi già

Ai còn mẹ già nên nhớ

Hãy gọi thăm và nhỏ nhẹ đừng quên

Nhớ đừng lớn tiếng không nên

Mẹ nghe lớn tiếng nổi lên giận hờn!

Lúc nào mẹ cũng nhớ con

Đem so Tình Mẹ, nước non sánh bằng

Mẹ luôn sáng tựa trăng rầm

Hoa thơm nào quí cho bằng mẹ ta?

Nguyện cầu mẹ trăm tuổi già

Chu Giang

Lưu nhận xét