16 Tháng Mười Hai 2010

Đáp bài Thân gửi thi hữu Chu Giang

Tuy chưa gặp mặt cầm tay,

Nhưng lòng tương ngộ từ ngày biết nhau,

Lời Thơ ý Đạo đôi câu

Duyên Thơ trao đổi hết sầu sót sa!

Thân già ngày một thêm già,

Càng già càng thấy thiết tha yêu đời.

Nguồn thơ lai láng ai ơi!

Tâm càng rộng mở, miệng cười càng tươi.

Bảo Thông

 

Ta chưa gặp mặt bắt tay

Sao lòng cứ tưởng gặp thầy từ lâu

Đạo Thơ gắn bó thâm sâu

Thơ không sắc Đạo Thơ sầu xót xa

Đời người càng lúc càng già

Thơ cùng với Đạo làm ta yêu đời

Đạo Thơ tràn ngặp thầy ơi

Ngâm nga Thơ Đạo khiến người vui tươi

Chu Giang

Lưu nhận xét