30 Tháng Mười Một 2010

Thiền Ca

Thiền Ca theo dấu vết lưng trời

Bến nước trầm miên hoa lá rơi

Chân tịch không, mây nhè nhẹ thoảng

Vụt bay lặng tích vượt ngàn khơi


Lăn tăn sóng gợn ánh trăng vàng

Một cái chia đôi, một lại tròn

Ai bảo vòng câu là “nhất” dạng

Lắng nghe khúc nhạc tánh thiên chơn


Văng vẳng véo von giữa sóng ngàn

Dập dìu lữ thứ dạo trần gian

Tiếng vang trong gió lời Thi Đạo

Tịch tịch lắng nghe khúc nhạc đàn


Như-như làn gió vượt không gian

Ngắm ánh trăng thanh vọng tiếc than

Đối ẩm sao, mây cùng sương gió

Thiền Ca bặt tiếng mãi không tan

Kẻ Hàn Vi

Lưu nhận xét