17 Tháng Mười Một 2010

Thân gửi thi hữu Chu Giang

Đọc bốn câu thơ chúng mình làm chung nhau mỗi người hai câu, nhận thấy còn dư ý nên thân tặng bạn bài thơ sau:

Tuy chưa gặp mặt cầm tay,

Nhưng lòng tương ngộ từ ngày biết nhau,

Lời Thơ ý Đạo đôi câu

Duyên Thơ trao đổi hết sầu sót sa!

Thân già ngày một thêm già,

Càng già càng thấy thiết tha yêu đời.

Nguồn thơ lai láng ai ơi!

Tâm càng rộng mở, miệng cười càng tươi.

Bảo Thông

Lưu nhận xét