25 Tháng Mười 2010

Họa bài Đạo và Thơ

Hỏi Đạo và Thơ khác biệt không?

Hồn Thơ tâm Đạo vốn tương dung.

Thơ mang ý Đạo, Thơ càng đạt,

Đạo mượn lời Thơ, Đạo dễ thông.

Thơ thánh đậm đà hương Đạo vị,

Đạo màu hiển hiện nét Thi phong.

Đạo nhân thi sĩ nơi trần thế,

Tu Đạo làm Thơ phát nguyện chung.

Bảo Thông

 

Nghĩa Đạo tình Thơ tương phản không?

Tâm Thơ tình Đạo mộng viên dung

Ý Thơ tâm Đạo như mây suối

Lời Đạo vần Thơ vĩnh viễn thông

Thơ Đạo ngâm nga lòng sảng khoái

Lời Thơ diễn đạt Đạo Thi phong

Thế trần Thơ, Đạo tu nhân sĩ

Đạo duyệt thành Thơ tâm đắc chung

Chu Giang

Nhận xét

 1. Bảo Thông

  Thân gửi đạo hữu Chu Giang,

  Cảm ơn duyên thơ xướng họa cùng nhau dù chưa một lần diện kiến, xin tặng đạo hữu hai câu ngẫu hứng cảm tác:

          Cùng nhau hoan hỷ tao phùng
      Thế gian tương ngộ vui mừng duyên thơ.

  Bảo Thông

 2. Chu Giang

          Thủy chung tri kỷ tương phùng
      Đất trời Nam Bắc ví cùng duyên thơ

 3. Chu Giang

          Cùng nhau hoan hỷ tao phùng
      Thế gian tương ngộ vui mừng duyên thơ.
          Hữu duyên tri kỷ mong chờ
      Nghìn năm vần điệu tứ thơ trường tồn.

Lưu nhận xét