17 Tháng Mười 2010

Tặng Bạn Cao Niên

Lúa phơi già nắng ngon cơm,

Gừng già mới dạy cay thơm mùi gừng,

Sức già có trải cố cùng

Lòng già mới tỏ kiên trung một điều.

Trời già thử thách trớ trêu,

Trăng già mọc lặn bao nhiêu đổi rời.

Tre già măng mọc ai ơi!

Tâm an trí tịnh thảnh thơi TUỔI GIÀ.

Bảo Thông

Lưu nhận xét