10 Tháng Mười 2010

Thơ Xuân

Duyên thơ dễ bén làm sao!

Nợ thơ vay trả thế nào được đây?

Tình thơ chót nhắp men say,

Hồn thơ chìm đắm ngất ngây hương nồng,

Nguồn thơ lai láng mênh mông,

Trời thơ là cả cõi KHÔNG vô bờ!

Mừng Xuân góp mặt làng thơ,

Vần thơ hòa điệu ngóng chờ tin nhau.

Bảo Thông

Lưu nhận xét