30 Tháng Tám 2010

Đoạn Ngưng Nghiệp Trần

Trách người một trách ta mười

Vì ta không phải nên người hận ta

Cũng vì nghiệp chướng mà ra

Nghiệp thân ý khẩu khiến ta u sầu

Não phiền gánh nặng lo âu

Tại tâm thù hận nghĩ lâu càng buồn

Quẳng gánh lo tâm thả buông

Vô thường biến hóa luôn luôn không ngừng

Có không không có vô chừng

Quên đi tất cả đọan ngưng nghiệp trần

Vạn nẻo hòa bình vạn sự hưng

Chu Giang

Lưu nhận xét