8 Tháng Tám 2010

Đáp bài Thân tặng các bạn mộ Đạo yêu Thơ

Nhện kia giăng lưới bắt mồi,

Mình đây viết sách bắt người hữu duyên;

Chưa thấy mặt, mới biết tên

Mà như kết nghĩa thân quen lâu đời.

Bảo Thông

 

Kiến bày ra ổ kiếm mồi

Ta ngồi thắp đuốc tìm người ngộ duyên

Nhìn trên vi-tính thấy tên

Như mình lưu luyến đã trên vạn đời

Chu Giang

 

Thợ chài săn kiếm đồi mồi

Khắc đục đợi thời tìm đấng có duyên

Tia soi rọi chiếu sáng tên

Lời thầy hướng dẫn khó quên ngàn đời

Chu Giang

Lưu nhận xét