Tháng Năm 2016

18 Tháng Năm 2016

Thoát Vòng Tục Lụy

Hư thật, thật hư, không có không

Nổi trôi, trôi nổi tựa Sông Hồng

Đời người ly, hợp nào ai biết

Họa phước tùy duyên nhân quả tòng

Nguyện được thoát vòng, vòng tục lụy

Cư trần lạc đạo, đạo viên dung

Nhất tâm sám hối từ bi độ

Cố giử thiện tâm tận đáy lòng

Chu Giang

18 Tháng Năm 2016

Đoạn Ngưng Nghiệp Trần

Trách người một, trách ta mười

Vì ta không phải nên người hận ta

Cũng vì nghiệp chướng mà ra

Do thân, ý, khẩu khiến, ta u sầu

Não phiền gánh nặng lo âu

Tâm mang thù hận nghĩ lâu càng buồn

Quẳng gánh lo, tâm thả buông

Vô thường biến đổi luôn luôn không ngừng

Có không, không có vô chừng

Quên đi tất cả, đoạn ngưng nghiệp trần (1)

Chu Giang

(1)= đọan là cắt đứt.