Tháng Một 2016

20 Tháng Một 2016

Bâng Khuâng

Đêm nằm cứ nghĩ vẫn vơ

Cuộc đời như giấc mộng mơ sắp tàn

Già rồi còn sống chẳng màng

Bận lòng con trẻ ngó ngàng tới lui

Nhưng con trẻ đáp hồi vui vẻ

Muốn cha mẹ sống khỏe dồi dào

Chúng con cầu nguyện ước ao

Mẹ cha sống mãi như sao trên trời

Và khi cha mẹ ngày sắp tận

Các con đừng khóc nhớ lời răn

Đến khi ngọn lửa thiêu thân

Các con nên nhớ làm thân con người

Cuộc đời đến thế mà thôi!

Chu Giang

20 Tháng Một 2016

Nghĩ Về Mẹ

Sống sao cho trọn kiếp người

Đời ta sẽ đến đúng thời mà đi

Nhớ ngày khi thuở hàn-vi

Mẹ lo từng chút cũng vì thương con

Thời gian trôi mãi chẳng trông

Nay ta khôn lớn mẹ̣ mòn sắp đi

Vì Mẹ chúng ta nghĩ gì ?

TACO