Tháng Mười 2013

6 Tháng Mười 2013

ĐÁP: Bài Học Chánh Niệm

Tuệ Giác suy, Tâm nghĩ gì ?

Sinh Linh Tỉnh Thức tu tri Đạo Đường (1)

Bỏ đi Khổ Não Phiền Buồn

Chận đứng Mộng Ão Vô Thường vị lai

Sinh Linh diễn xuất ở đây

Ngu si lưu luyến thời này trôi qua (2)

Tịnh Tâm tu dưỡng tuổi già

Chu Giang

(1) : Sinh linh : sức sống. Tỉnh thức : Chánh niệm

(2) : Ngu si : vụng dại.

6 Tháng Mười 2013

ĐỐI: Bài Học Chánh Niệm

Làm gì “Liền Biết” làm gì ?

Sống trong CHÁNH NIỆM chẳng đi lạc Đường !

Chẳng “về quá khứ” u buồn

Chẳng “mơ ước” lắm hảo huyền tương lai !

Sống ngay hiện tại : Giờ Đây !

Tiếc chi vụng dại những ngày đã qua ?

Xả Buông cho khỏe thân già ….!

Hai Sắc Không

6 Tháng Mười 2013

Bốn Tâm Vô Lượng

Từ tâm, đoạn ác pháp

Bi tâm, hận thù tan

Hỹ tâm, vui hòa ái

Xã tâm, sống an lạc

Từ Đồng (thầyThích Chơn Giác)

6 Tháng Mười 2013

Cảm Nhận Vô Thường

Nhìn bầu trời !

Mây bay bay !

Cảnh vật vô thường luôn đổi thay

Sớm còn ! Tối mất có ai hay

Từ Đồng (thầyThích Chơn Giác)