Tháng Chín 2013

21 Tháng Chín 2013

Đáp Lời Thiền Sư

Có một Thiền Sư đã dạy

Ta cứ tưởng trần gian là Cõi Thật !

Thế cho nên tất bật đến bây giờ ?

Đời Thật hay Giả ?

Ta luôn “Phải Sống” !

Phải nhập hòa ! để biết “nhiệt độ” của đời ta !

Dù phủi tay ! Ta vẫn phải đi qua…

Vui hay Khổ ? – Vẫn do ta định đoạt !

Tùy “nhiệt độ” giòng nước đời thích hợp

Ta cứ bơi cho thỏa chí một lần !

Nên nhớ rằng : – Đông hết tất sang Xuân !

Đời cứ thế xoay vần trong vũ trụ

Tâm “An Vui” nhờ “Biết Đủ” đời ta !

Thiền Sư ơi ! Ta ở cõi Ta Bà

“Mơ” ? Than ? Khóc ? ! Coi chừng “Đau Bao Tử” !

Hai Sắc Không

21 Tháng Chín 2013

Tự Hỏi khi Dự Lễ Tắm Phật

Phật tắm sạch rồi, Ta sạch chưa?

Bụi đời bám mãi , Vẫn như xưa!

Hằng năm đều tắm, Sao chưa sạch?

Tu học nhanh lên, Kẻo trễ giờ!

Hai Sắc Không