Tháng Mười Hai 2012

27 Tháng Mười Hai 2012

Khí Công

Tạo hóa luân hồi vật đổi thay

Bao la vũ trụ khí hòa xoay

Thân cơ qui chuyển theo thời tiết

Bệnh tật sinh ra, ảnh hưởng lây

Đời sống trải qua nhiều bệnh thay!

Khuyên ta nên luyện thở hằng ngày

Lưu trào khí chuyển vào kinh mạch

Lục tạng lưu thông, khỏe mạnh ngay

Đi đứng nằm ngồi luyện tự nhiên

Tịnh tâm điều khí tập thường xuyên

Thở ra bằng miệng, bụng co lại

Mũi hít vào sâu, bụng lớn lên

Luyện khí công tinh thần trấn an

Tăng trương sinh khí phế trung nang

Duy trì, cảnh giác, quân bình não

Cải thiện tuần hoàn, tuổi thọ tăng

Chu Giang

24 Tháng Mười Hai 2012

Tuổi Đời

Tuổi đời càng lúc càng cao mãi

Muốn tu nhưng cứ phải vui đời

Bận tâm bận trí cả thời

Lại lo làm việc kiếm mồi nuôi thân

Rãnh rang thì cuối tuần nhậu nhẹt

Bạn kêu đen đỏ chẳng từ nan

Giời ơi sao cứ làng chàng

Thời gian ngắn ngủi đừng xàng xê lâu

Nhất tâm đi tới chùa lễ Phật

Bỏ sau lưng chồng chất khổ đau

Não phiền thế sự lo âu

Vô Thường, Vô Ngã, Khổ sầu chẳng lo

Tinh tâm tu tập thời diệt khổ

Xã buông Tham Ái khởi động tâm

Dốc lòng tu tập diệt Sân

Gieo Nhân Quả đẹp ước mơ Niết Bàn

Từ Giác

23 Tháng Mười Hai 2012

Dọn Quét Kho

Cảm ứng bài Dọn kho lúc xế chiều của Hai Sắc Không

Dọn kho quét bụi thật là hay!

Phủi hết cặn dơ đóng bấy nay

Cặn bã đóng lâu thật khó tẩy

Siêng chùi quét dọn phải ngày ngày

Thời gian trôi mãi tuổi càng cao

Không biết dọn cho tới lúc nào?

Mong ước thời gian đi chậm lại

Để làm công chuyện dọn nhà kho

Bây giờ nghỉ lại tiếc thời gian

Trôi mất đi rồi bụi vẫn mang

Cặn bã của nhiều năm đóng lại

Nhất lòng dọn dẹp cho khang trang

Bụi đóng trong tâm giống bụi kho

Lâu năm cặn bã chất đầy kho

Phải chùi cho sạch, tẩy cho hết

Bui bậm trần gian để khỏi lo

Hết bụi trần gian sẽ rõng kho

Trí tâm yên tỉnh không còn lo

Một lòng phủi hết đi phiền muộn

Niệm Phật tâm an ngủ ngáy khò

Từ Giác