Tháng Chín 2012

16 Tháng Chín 2012

Đối: Thuyền Bát Nhã Đưa Người Qua Sông Mê

Con thuyền đưa khách qua sông mê,

Dứt nợ trần ai khách tìm về;

Thoát qua vòng luân hồi bể khổ,

Lánh xa nghiệp chướng lắm ưu phiền.

Nguyện cho khách luôn được anh minh.

Thoát qua vòng khổ ải trầm luân.

Đưa khách qua bến bờ giác ngộ;

Cõi niết bàn vang vọng lời kinh.

Nguyện cho khách hãy mau thức tỉnh,

Tâm an vui không còn vướng bận.

Ta bà khổ – Ta bà lắm khổ;

Tịnh độ vui – Tịnh độ an vui.

Trúc Giang

Đáp: Chuyến Tàu Định Mệnh

Đáp tàu định mệnh biển đam mê,

Trần thế xin tu chẳng muốn về.

Nhân tánh đổi thay, xoay chuyển mãi,

Tu không trở ngại khỏi lo phiền.

Mong cầu người tránh khỏi vô minh,

Chánh trực tu hành khỏi chuyển luân.

Vượt chuyến tàu thâu nhiều hiễu biết,

Chuông Thiên Đàng tiếng giội câu kinh.

Mong cho người hãy luôn trầm tỉnh,

Lạc đạo hòa đồng không bịu bận.

Đời vât vã, đời nhiều vất vã,

Thiền an định sống thiền yên vui.

Chu Giang

16 Tháng Chín 2012

Đối: Đời Là Phù Vân

Thời gian thấm thoát qua mau,

Đầu xanh phút chốc điểm màu tang thương.

Cuộc đời vốn dĩ vô thường,

Công hầu, Khanh tướng con đường phù hoa.

Mênh mông trong cõi Ta Bà,

Lợi danh, danh lợi chỉ là phù du,

Mải mê trong đám sương mù,

Tỉnh ra mới biết đường tu muộn màng.

Đôi khi đối ngọn đèn tàn,

Cũng đành duyên phận phàn nàn cùng ai?

“Chữ tài liền với chữ tai.”

Nguyễn Du xưa đã tỏ bày phân minh,

Tại ta không biết giữ mình;

Lắm khi quên cả nhục vinh làm người.

Cuộc đới nay đã xế chiều,

Nhắc cho ai nhớ “Đời là phù vân.”

Cõi trần sắc tức thị không,

Tìm đường giải thoát cho lòng an vui.

Trúc Giang

Đáp: Đời Là Phù Vân

Ngày giờ năm tháng trôi mau,

Bổng dưng tóc bạc đầy đầu đáng thương.

Nhân sinh thay đổi bất thường,

Quan quyền chức tước như vườn đày hoa,

Hoa rồi nhăn héo như bà (1)

Vì lo lời lãi để mà chu du.

Mắt ta sáng, lại như mù,

Hồn thiền phãng phất ngao du mơ màng,

Nhìn ao thấy bóng trăng tàn,

Tỉnh ra, “ảo giác” biết bàn với ai!

Phước duyên đối với nạn tai,

Quả báo thiện ác tỏ bày công minh.

Có ai thì mới có mình,

Vị tha hiệp nghĩa hy sinh đời người!

Nhân sinh quá độ về chiều,

Tài sản tích nhiều cũng ví như vân (2)

Thế gian không có, có không,

Kiếm lối ra khỏi khổ cùng thì vui.

Chu Giang

(1) bà = bà già.

(2) vân = mây.

16 Tháng Chín 2012

Đối: Kiếp Phù Sinh

Cuộc sống đua chen lắm nghĩ suy,

Lo âu quanh quẩn khổ tư duy.

Công danh phù phiếm; đời vay trả.

Khanh tướng, Công hầu; nợ trả vay.

Trời đất xoay vần quanh bể khổ.

Đời người cũng tựa áng mây bay.

Hãy mau thức tỉnh mà tu niệm;

Giải thoát luân hồi hết khổ đau.

Trúc Giang

Đáp: Kiếp Phù Sinh

Cảnh đời tranh châp, thắng cùng suy,

Phiền não không yên, mãi tưởng duy,

Phú quí như mây, đi chẳng lại,

Uy quyền cũng phải chải bươn vay.

Thiên địa đổi dời vòng sướng khổ,

Nhân sinh thoáng vuột sổ, chim bay!

Tu liền kẻo trễ, luôn trì niệm;

Qua khỏi tử sinh, miễn chấp đau.

Chu Giang