Tháng Tư 2011

9 Tháng Tư 2011

Đáp bài Chân Tu

Cam tâm huệ cố theo bần

Ý tâm lạc Đạo chuyên cần chăm chu

Tu không giác, như sương mù

Bỏ buông tất cả oán thù nặng treo

Đơn sơ rau quả cam nghèo

Tịnh tu thanh vắng núi đèo sá chi

Sớm khuya cố độc tam qui

Chân tu đại nguyện quyết thi tám điều

Chu Giang

9 Tháng Tư 2011

Chân Tu

Quyết tu, xả phú cầu bần

Xả thân cầu Đạo tối cần chân tu

Xin đừng tu quáng tu mù

Để mình như cảnh án tù ban treo

Chân tu đâu sợ chữ nghèo

Một ngày một ngộ chữ nghèo sợ chi

Tam qui bát chánh thực thi

Kim cang bát nhã khắc ghi giáo điều

Kiến Ngọc

9 Tháng Tư 2011

Học Tu

Học lời giảng dạy, Đức Như Lai

Vừa học vừa tu, lợi cả hai

Học rõ hướng tu thêm chắc chắn

Học rằng chướng ngại vượt chông gai

Buồn phiền hờn giận không còn nữa

Tràn ngập niềm vui thoát hiện ngay

Đạt được an vui tại kiếp sống

Khỏi chờ giải thoát kiếp hồi lai

Kiến Ngọc

9 Tháng Tư 2011

Không Rượu Mà Say

Say mê không chỉ vì tình luyến

Say làm chìm ý nguyện đời ta

Không rượu mà say chính là

Say mê đủ thứ, khiến ta u sầu

Say mê sinh khổ đau khôn tả

Say không tỉnh, gieo quả kiếp sau

Vô minh ái dục từ đâu?

Trầm kha nghiệp chướng khắc sâu trong lòng

Say mê đành chịu long đong mãi

Vạn kiếp luôn luôn trải đọa đày

Ta nên tỉnh lại đừng say

Chân Như khai mở kiếp này được thông

Chu Giang