Tháng Một 2011

22 Tháng Một 2011

Hương Sen

Hỏi sen hương lấy tự đâu?

Sen rằng lấy tự bùn sâu đen sì

Tâm rữa sạch Tham Sân Si

Chuyển thành thơm mát Từ Bi độ đời.

Sen hồng biểu tượng Từ Bi

Có nhân có quả từ khi chào đời,

Bùn nhơ hiện diện đón mời

Hương sen vẫn tỏa độ người có duyên.

Ngô Tấn Dự

22 Tháng Một 2011

Năm Loại Chủng Tánh

Thế gian chủng tánh phàm phu

Nói nghe không được đi tu nổi gì?

Tánh người bất định nhu mì

Ai nói cũng phải tu thì được đâu?

Tu hành ngoài đạo câu mâu

An – Siêu trật lối cạo đầu uổng thân,

Nhị thừa chủng tánh quây quần

Cùng nhau tu tập chuyên cần giới qui,

Đại thừa chủng tánh cẩn trì

Nói năng phóng khoáng Tứ Y tu hành!

* Tứ Y: Y pháp bất y nhân, Y nghĩa bất y ngữ, Y trí bất y lý, Y liễu nghĩa bất y bất liễu nghĩa.

Ngô Tấn Dự

22 Tháng Một 2011

Đạo và Thơ

Đầu năm hái lộc xem thơ

Hai ngàn mười một thấy tờ Cát Tiên,

Tôi bằng mở mắt xem liền

Thấy nhiều tác phẩm ăn liền với nhau,

Tôi là tiểu bối đời sau

Muốn vào xem học cho mau thành tài!

Làm thơ nhiều cách làm thơ

Người cao kẻ thấp người mơ kẻ buồn,

Người cao lời nói thanh tao

Kẻ buồn lời nói làm sao tươi cười,

Người vui trào phúng mười mươi

Tràn đầy ý nghĩ vui cười hả hê!

Rừng kia cây cỏ mêng mông

Mỗi cây một vẻ sống chung hòa mình,

Người xem nhận định phân minh

Có hoa cỏ dại thấy tình hoa sang!

Em xin được góp đôi lời

Đạo đời – đời đạo có người cùng ta,

Mượn lời Phật dạy nói ra

Có năm chủng tánh ai mà nghe ai!

* Năm chủng tánh: Phàm phu, Bất định, Ngoại đạo, Nhị thừa, Đại thừa

Ngô Tấn Dự

15 Tháng Một 2011

Dalai Lama

Nhân dịp Mừng Sinh Nhật thứ 75 Đức Dalai Lama.
Nguyên Giác