Tháng Một 2011

31 Tháng Một 2011

Mừng Xuân Tân Mão

Đón Xuân hoan hỷ chúc mừng

Tùy duyên lạc đạo vui cùng thế gian,

Nguyện cho Trí tịnh Tâm an,

Sáng ngời Tuệ giác, vẹn toàn Chân Như

Bảo Thông

31 Tháng Một 2011

Khúc Thơ Xuân

Cung hỉ Tân xuân,

Gởi lời thăm vấn

Chúc khắp bạn bè

Vạn phúc bình an.

Thâm tình giữ mãi,

Vai khoác đạm bào

Năm về Tân Mão

Thắm thiết nồng say.

Người thêm được tuổi,

Sức khoẻ dồi dào

Dù không tiếng pháo

Vẫn mừng xuân vui.

Ta về trong buổi,

Hoan lạc âu ca

Đất nước chan hoà

Nắng tràn gió ấm.

Mùa xuân mãi đậm,

Cổ tích thiên đường

Dân hùng nước mạnh

Tô điểm quê hương.

Trời cao ban thưởng,

Đất Việt thanh bình

Gió lành mây vượng

Trổi hát cung nghinh.

Từ chốn vô minh,

Người xưa an nghĩ

Không trách vô nghì

Dân tộc quang vinh.

Mùa xuân miên vĩnh,

Mãi ở quê mình

Tùng tùng, dính dính

Pháo nổ lân reo.

Hồn chở trôi theo,

Cung đàn rắt réo

Đầu xuân năm Mẹo

Xoá đói giảm nghèo.

Rồng ơi! Chờ đó,

Đưa tiếp vươn cao

Trở lại thuở nào

Việt Nam tự do.

Vy Nhã Trúc

31 Tháng Một 2011

Vô Đề

Tôi dửng dưng – trước làn gió thổi

Gió đi đâu – gió đổi về đâu?

Sáu chục năm – đủ lâu cuộc sống

Sống không thừa – vừa đúng sáu mươi,

Những mong ước – đời tươi đẹp mãi

Muốn có thêm – thoải mái cuộc chơi,

Tôi vẫn biết – cuộc đời phiền não

Hết vô minh – vui đạo chính mình!

Ngô Tấn Dự

22 Tháng Một 2011

Tu Tại Gia

Tu hành ráng sức mà chi

Khổ tâm mệt xác ích gì ai ơi,

Đường đời khắp chốn rong chơi

Thân tâm an tịnh Đạo-Đời tại ta!

Ngô Tấn Dự