Tháng Mười Một 2010

30 Tháng Mười Một 2010

Thiền Ca

Thiền Ca theo dấu vết lưng trời

Bến nước trầm miên hoa lá rơi

Chân tịch không, mây nhè nhẹ thoảng

Vụt bay lặng tích vượt ngàn khơi


Lăn tăn sóng gợn ánh trăng vàng

Một cái chia đôi, một lại tròn

Ai bảo vòng câu là “nhất” dạng

Lắng nghe khúc nhạc tánh thiên chơn


Văng vẳng véo von giữa sóng ngàn

Dập dìu lữ thứ dạo trần gian

Tiếng vang trong gió lời Thi Đạo

Tịch tịch lắng nghe khúc nhạc đàn


Như-như làn gió vượt không gian

Ngắm ánh trăng thanh vọng tiếc than

Đối ẩm sao, mây cùng sương gió

Thiền Ca bặt tiếng mãi không tan

Kẻ Hàn Vi

17 Tháng Mười Một 2010

Thân gửi thi hữu Chu Giang

Đọc bốn câu thơ chúng mình làm chung nhau mỗi người hai câu, nhận thấy còn dư ý nên thân tặng bạn bài thơ sau:

Tuy chưa gặp mặt cầm tay,

Nhưng lòng tương ngộ từ ngày biết nhau,

Lời Thơ ý Đạo đôi câu

Duyên Thơ trao đổi hết sầu sót sa!

Thân già ngày một thêm già,

Càng già càng thấy thiết tha yêu đời.

Nguồn thơ lai láng ai ơi!

Tâm càng rộng mở, miệng cười càng tươi.

Bảo Thông

8 Tháng Mười Một 2010

Tuổi Đời

Memento to Bonze Kiến Ngọc

Cuộc sống đổi dời vi diệu vi (1)

Nhân sinh thất thập cổ lai hy

Cỏ, hoa, nhật chiếu theo thiên biến

Nhân, thụ nghìn năm vận khí tùy (2)


Biểu hiện tuổi đời ngoài ước mơ
Không còn, còn đó thật không ngờ

Tùy theo Thiên định không tùy ý

Tùy ý suy tư khiến mập mờ (3)


Bất tử trường sinh ai cũng mong

Quả nhân, nhân quả đến khôn cùng

Oán ân, ân oán tùy tâm khởi
Bác ái bao dung khả Đại Đồng (4)

Chu Giang

Mùa Xuân Ất Dậu (2005)(1) Vi diệu vi = vi hồ kỳ vi (phi thường, extraordinary)
(2) Nhân = người, thụ = cây, vận khí = tùy theo khí thiên địa vận hành
(3) Mập mờ = mơ hồ (vague)
(4) Đại Đồng = bốn biển một nhà, thế giới tương hợp (universal concord)