Tháng Mười 2010

25 Tháng Mười 2010

Họa bài Đạo và Thơ

Hỏi Đạo và Thơ khác biệt không?

Hồn Thơ tâm Đạo vốn tương dung.

Thơ mang ý Đạo, Thơ càng đạt,

Đạo mượn lời Thơ, Đạo dễ thông.

Thơ thánh đậm đà hương Đạo vị,

Đạo màu hiển hiện nét Thi phong.

Đạo nhân thi sĩ nơi trần thế,

Tu Đạo làm Thơ phát nguyện chung.

Bảo Thông

 

Nghĩa Đạo tình Thơ tương phản không?

Tâm Thơ tình Đạo mộng viên dung

Ý Thơ tâm Đạo như mây suối

Lời Đạo vần Thơ vĩnh viễn thông

Thơ Đạo ngâm nga lòng sảng khoái

Lời Thơ diễn đạt Đạo Thi phong

Thế trần Thơ, Đạo tu nhân sĩ

Đạo duyệt thành Thơ tâm đắc chung

Chu Giang

17 Tháng Mười 2010

Tặng Bạn Cao Niên

Lúa phơi già nắng ngon cơm,

Gừng già mới dạy cay thơm mùi gừng,

Sức già có trải cố cùng

Lòng già mới tỏ kiên trung một điều.

Trời già thử thách trớ trêu,

Trăng già mọc lặn bao nhiêu đổi rời.

Tre già măng mọc ai ơi!

Tâm an trí tịnh thảnh thơi TUỔI GIÀ.

Bảo Thông

10 Tháng Mười 2010

Thơ Xuân

Duyên thơ dễ bén làm sao!

Nợ thơ vay trả thế nào được đây?

Tình thơ chót nhắp men say,

Hồn thơ chìm đắm ngất ngây hương nồng,

Nguồn thơ lai láng mênh mông,

Trời thơ là cả cõi KHÔNG vô bờ!

Mừng Xuân góp mặt làng thơ,

Vần thơ hòa điệu ngóng chờ tin nhau.

Bảo Thông