Tháng Chín 2010

12 Tháng Chín 2010

Thoát Vòng Tục Lụy

Hư thật thật hư không có không

Nổi trôi trôi nổi tựa Sông Hồng

Đời người ly hợp nào ai biết

Họa phước tùy duyên nhân quả tòng

Nguyện được thoát vòng vòng tục lụy

Cư trần lạc đạo đạo viên dung

Nhất tâm sám hối từ bi độ

Khai triễn vô minh tận đáy lòng

Chu Giang