Tháng Tám 2010

30 Tháng Tám 2010

Đoạn Ngưng Nghiệp Trần

Trách người một trách ta mười

Vì ta không phải nên người hận ta

Cũng vì nghiệp chướng mà ra

Nghiệp thân ý khẩu khiến ta u sầu

Não phiền gánh nặng lo âu

Tại tâm thù hận nghĩ lâu càng buồn

Quẳng gánh lo tâm thả buông

Vô thường biến hóa luôn luôn không ngừng

Có không không có vô chừng

Quên đi tất cả đọan ngưng nghiệp trần

Vạn nẻo hòa bình vạn sự hưng

Chu Giang

25 Tháng Tám 2010

Tìm Bạn Tri Âm

Tình người ai bán ta mua,

Ai cho ta lấy, ai thừa ta xin!

Tình người chân thật hồn nhiên,

Ai ai cũng có nhưng tìm khó ra!

Mắt nhìn chẳng rõ chính Ta,

Vọng tâm sống cõi Ta-bà lạc nhau!

Lòng ngay đồng khí tương cầu,

Đồng thanh tương ứng hẹn câu tương phùng.

Bảo Thông

23 Tháng Tám 2010

Nhập Thế

Đã biết trần ai có thế thôi,

Buồn vui, sướng khổ, khóc hay cười,

Trăm năm vinh nhục bao dài ngắn?

Hãy đáp cho nhau lấy một lời!

Sóng nước VÔ THƯỜNG bất tận trôi,

Dòng thơ TỰ TẠI thả muôn nơi,

Ngâm nga bất kể hay cùng dở

Không rượu mà say sống với đời.

Bảo Thông

22 Tháng Tám 2010

Xem Ti-vi Màu

Thoạt nhìn có thấy gì đâu,

Đến khi bấm nút muôn màu hiện ra:

Âm thanh, hình sắc, xướng ca,

Gái trai nhảy múa, cỏ hoa chập trùng,

Xa gần, cao thấp, mông lung

Đến khi tắt điện lại không có gì!

Bảo Thông