Vy Nhã Trúc

31 Tháng Một 2011

Khúc Thơ Xuân

Cung hỉ Tân xuân,

Gởi lời thăm vấn

Chúc khắp bạn bè

Vạn phúc bình an.

Thâm tình giữ mãi,

Vai khoác đạm bào

Năm về Tân Mão

Thắm thiết nồng say.

Người thêm được tuổi,

Sức khoẻ dồi dào

Dù không tiếng pháo

Vẫn mừng xuân vui.

Ta về trong buổi,

Hoan lạc âu ca

Đất nước chan hoà

Nắng tràn gió ấm.

Mùa xuân mãi đậm,

Cổ tích thiên đường

Dân hùng nước mạnh

Tô điểm quê hương.

Trời cao ban thưởng,

Đất Việt thanh bình

Gió lành mây vượng

Trổi hát cung nghinh.

Từ chốn vô minh,

Người xưa an nghĩ

Không trách vô nghì

Dân tộc quang vinh.

Mùa xuân miên vĩnh,

Mãi ở quê mình

Tùng tùng, dính dính

Pháo nổ lân reo.

Hồn chở trôi theo,

Cung đàn rắt réo

Đầu xuân năm Mẹo

Xoá đói giảm nghèo.

Rồng ơi! Chờ đó,

Đưa tiếp vươn cao

Trở lại thuở nào

Việt Nam tự do.

Vy Nhã Trúc

10 Tháng Một 2011

Ước Vọng…

Mười hai con giáp, nếu oai linh!

Xin giúp Quê hương sớm thanh bình.

Không rỏ năm Miêu, cho trọn nghĩa?

Hay là tháng Mẹo, lấy sạch tình.

Non sông liền dãi, đầy dấu gấm.

Đất nước phân ngăn, cạn nét xinh.

Được dịp Xuân về mừng tuổi thọ.

Nghìn năm trọng đạo, Tổ tiên mình.

Vy Nhã Trúc

9 Tháng Một 2011

Mong Đợi

Ngọn gió nào đang rủ nhớ sang?

Cành trơ sót lại cánh hoa vàng

Ngàn cây úa sắc, chờ thay áo

Muôn lá thay mầu đợi điểm trang

Tựa cánh hoa bay, rời bóng dáng

Xem chừng lá rụng phủ dung nhan

Khắp loài sẽ phải cùng mong đợi

Được ấm lòng nhau, lúc nắng tràn

Vy Nhã Trúc

9 Tháng Một 2011

Tia Nắng Cuối

Bản án lưu đày, lửng cánh mây

Buồn vui sướng khổ khóc hay cười

Nghìn năm phủ ngập cho cay đắng

Vạn kiếp vùi chôn nhận đọa đày

Lại phải quay về nhìn chốn đó

Rồi cùng trở lại ngắm nơi đây

Hương xưa ấm mãi tình muôn thuở

Nỗi nhớ hôm nao đã trọn đày

Vy Nhã Trúc